Privacy


Privacyverklaring Brabants Kamerkoor ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Het Brabants Kamerkoor (BKK) verwerkt geen persoonsgegevens van bezoekers van haar website.
  • Het Brabants Kamerkoor (BKK) gebruikt geen cookies.
  • Bezoek aan de website van het Het Brabants Kamerkoor (BKK)  wordt statistisch in kaart gebracht door onafhankelijke statistische software, waarop het BKK geen invloed kan noch wil uitoefenen. Deze software verwerkt bezoekersaantallen, paginabezoek, duur van bezoek etc., maar op geen enkele manier persoonsgebonden gegevens. Het BKK maakt van deze statistieken gebruik omdat de software zich in het ‘open domein’ afspeelt.

Pagina’s

Komende concerten

Mater Dolorosa (9 maart 2024)
Concertzaal het Cenakel, Tilburg

Mater Dolorosa (10 maart 2024)
Grote of Protestantse Kerk

Recente concerten

Einklang (5 november 2023)
Sint Martinuskerk, Hoogland, Amersfoort

Einklang (29 oktober 2023)
Grote of Protestantse kerk in Den Bosch