Nacht van de koorzang


Als er niet gezongen wordt, blijft het stil…

750 jaar geleden klonk er voor het eerst koorzang in de Sint-Jan in Den Bosch. Op zaterdag 29 juni 2024 werd dit gevierd tijdens de ‘Nacht van de Koorzang‘ met de Schola Cantorum en met een aantal koren uit de regio.

Het Brabants Kamerkoor was een van de genodigden. Daarnaast zongen Vocaal Ensemble Markant, Kamerkoor Ad Parnassum en de Schola Cantorum.

Onder leiding van Dorien Schouten zongen we Pseame 96 van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562 – 1621) en Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne (1928 – 2008). De diverse koren zingen hun stukken op verschillende plekken in de Sint-Jan. Zo zongen wij Sweelinck rondom de preekstoel en Pirenne in de Sacramentskapel.