Lid worden

We zijn altijd geïnteresseerd in goede en ambitieuze zangers die bij ons willen komen zingen. Mocht je dat overwegen, maak dan een afspraak met Daniëlle van den Bosch (aspirantlid@brabantskamerkoor.nl) voor één of twee proefrepetities. Als je daardoor enthousiast  bent geworden, dan wordt een stemtest gepland. Aan de hand hiervan wordt besloten of je wordt toegelaten. Na toelating bedraagt onze contributie € 27,50 per maand.
Als je vast lid wilt worden, zijn we helemaal blij, maar misschien vind je het leuk om een concert projectmatig mee te zingen? Kan een leuke kennismaking zijn.
Voor sommige projecten zoeken we tijdelijke versterking in de vorm van projectleden. Hiervoor benaderen we gastzangers uit ons bestand, en plaatsen we oproepen via de website en social media. Maar je kunt je ook altijd zelf aanmelden als gastzanger, via bovenstaand mailadres. Projectleden dienen net als gewone leden een stemtest te ondergaan.